Category Archives: Tin học

Ẩn lịch sử dòng lệnh trong Linux

Nếu bạn là người dùng dòng lệnh Linux , đôi khi bạn có thể không muốn một số lệnh nhất định được ghi lại trong lịch sử dòng lệnh của mình. Có thể có nhiều lý do, ví dụ, nếu bạn giữ một vị trí trong công ty, bạn có một số đặc quyền mà bạn không muốn bị […]